CF1
Non's MOVIE
test BESV CF
test BESV PS1
智慧動能自行車領導品牌

智慧動能自行車領導品牌

輕量化車身與高效電力完美整合
JF1

詳細內容

智慧動能自行車領導品牌

智慧動能自行車領導品牌

迅捷俐落 引領奔馳
JR1

詳細內容

智慧動能自行車領導品牌

智慧動能自行車領導品牌

都市裡的新星
PSA1

詳細內容

CF1 LENA

詳細內容

CF1 LENA

優雅整合 輕快騎乘

CF1 LENA

BESV 科技

詳細內容

BESV 科技

領先科技展開不同凡響的驚奇體驗!

BESV 科技

最新消息

詳細內容

最新消息

預約試乘

最新消息

聯絡我們

BESV 台灣

 • 167 Shan-ying Road, Gueishan, Taoyuan 333, Taiwan, ROC.
 • Tel: 0800 02 8800
 • Fax: +886 3 350 9542
 • E-Mail: Info@besv.com

BESV America

 • 103A Pioneer Way,
  Mountain View, CA 94041
 • Tel: +1 855 980 BESV (+1 855 980 2378)
 • Fax: +1 650 316 6301
 • E-Mail: info@besv.com

BESV Europe B.V

BESV China

 • 398Zhu Yuan Road, MuDu
  Town Wu Zhong District,
  Suzhou,China
 • Tel: +86 512 66518800
 • Fax: +86 512 66367763
 • E-Mail: Info@besv.com